Rozmiar: 15909 bajtów

- 496 -

1346, 19 VIII, Wrocław (Wratislavia)

XIV kal. Septembris

Andrzej de Roslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), w obecności Piotra de Culcz (Petrus), mnicha klasztoru lubiąskiego (Lubensis), zatwierdza dokument Bolesława II, księcia Śląska i pana Legnicy (Bolezlaus ... dux Sleziae et dominus in Legnicz), dla klasztoru lubiąskiego (in Lubens) z 1330, 20 XII (por. R. z. schl. Gesch., nr 4984).

Świadkowie: Zeghardus, opat, Konrad, przeor klasztoru w Kamieńcu (Conradus ... Camencz), Wacław, wikariusz wrocławski (Wenczeslaus ... Wratislaviensis), Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankinteyn), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, Mikołaj Franczconis (Nicolaus) de Ransyn, kleryk wrocławski (Wratislaviensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg. : łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 299 b


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów