Rozmiar: 15909 bajtów

- 497 -

1346, 21 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

XII Kal. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), świadczy, że Anna z Raciborza (Rathebor) sprzedała 1/8 młyna zwanego Knowfechte mol joannitom we Wrocławiu (ante Wratislauiam) za 54 grzywny. Biskup zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Konrad (Conradus), prokurator biskupi, Jan Conoplath (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej (Wrat[islaviensis]), Jaracius, rycerz z Pogorzeli k. Brzegu (Pogorella), Rumoldus Stosch i Piotr, scholastyk kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu i protonotariusz biskupi (Petrus ... Wratislaviensis).


Transumpt: łac. z 17 VIII 1436 r., AA Wrocław, syg. QQ 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów