Rozmiar: 15909 bajtów

- 499 -

1346, 22 VIII, Głogów

in octava Assumpcionis b. Marie Virginis

Rajcy miasta Głogowa mianowicie: Peczold Kesseler, Mikołaj Advocati (Nicolaus), Jan Grose (Johannes), Ticzco Drissicmarc, Ebirwin z Góry (Gora), Jan von Schonaw (Johannes), Cunczco Wernheri i Mikołaj Pole (Nikolaus) stwierdzają, że w ich ,obecności mieszczanin głogowski Mikołaj, syn Henryka o jednym oku (Nikolaus), sprzedał swą ławę chleba mieszczaninowi głogowskiemu Henrykowi von Radeberg i jego synowi Janowi.

Regest: CDS XXVIII, s. 24, nr 78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów