Rozmiar: 15909 bajtów

- 500 -

1346, 23 VIII

vigilia beati Bartholomei

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedali kościołowi Św. Elżbiety 2 grzywny rocznego czynszu należącego do stołu rady miejskiej.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 31-32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów