Rozmiar: 15909 bajtów

- 501 -

1346, 23 VIII

Bolesław III, książę oławski, zawarł z rajcami i mieszczanami Oławy układ w sprawie sprzedaży cła na sól.

Regest: G. Schultz, Aus Ohlaus Vergangenheit, Oława 1902, s. 104.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów