Rozmiar: 15909 bajtów

- 503 -

1346, 2 IX, Awinion (Auinion)

IV non. Septembris

Papież Klemens VI (Clemens) na pro¶bę biskupa lubuskiego Apeczki (Apeczko episcopus Lubucensis) potwierdza konstytucje wydane przez legata Gentilisa na synodzie w Bratysławie (Posonium) 1309, 10 XI.

Transumpt: z 1359 r., AA Wrocław, syg. HH 42.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 168 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów