Rozmiar: 15909 bajtów

- 506 -

1346, 7 IX, Awinion (Avinion)

VII id. Septembris

Papież Klemens VI (Clemens) poleca biskupowi kamieńskiemu (Caminensis), prepozytowi ołomunieckiemu (Olomucensis) i dziekanowi Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis) chronić biskupa lubuskiego (Lubucensis) przed wszystkimi osobami zarówno duchownymi, jak i świeckimi naruszającymi posiadłości i dochody tegoż biskupstwa.

Druk: CDM VII, s. 499, nr 675.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów