Rozmiar: 15909 bajtów

- 513 -

1346, 22 IX

Mikołaj, książę ziębicki, pozwala mieszczanom ząbkowickim na zbudowanie dwukołowego młyna dla przemiału zboża i folusza oraz zatwierdza im równocześnie przywileje swego ojca Bolka II, księcia ziębickiego.

Regest: Z. f. G. Schl. XXXIII, s. 233-234.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów