Rozmiar: 15909 bajtów

- 514 -

1346, 22 IX, Kraków( Cracovia)

X kal. Octobris

Henryk, przełożony bożogrobców w Bytomiu (Henricus ... Bythom) w diecezji krakowskiej (Cracoviensis), w imieniu brata Benedykta z Miechowa (Benedictus ... Miechoviensis) w obecności Jana, altarzysty i wicearchidiakona krakowskiego (Johannes ... Cracoviensis), przedstawił dokument następującej treści: Papież Urban IV uwalnia bożogrobców w Miechowie i wszystkie jego filie od jurysdykcji biskupiej, prałata i kapituły katedralnej.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) i Alexius - wikariusze kościoła katedralnego, Mikołaj, mieszczanin bytomski (Nicolaus ... Bythom), i Marcin (Martinus), kleryk. Dokument sporządził Jan (Johannes) Zawissii de Ostravia, kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islaviensis]) i notariusz publiczny.


Regest: AP Wrocław, Rep. 103, nr 74.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów