Rozmiar: 15909 bajtów

- 516 -

1346, 26 IX, Otmuchów

VI kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski, sprzedaje Mikołajowi prezbiterowi de Rysewicz 42 łany w Szczepanowie k. Środy Śląskiej (Stephanisvilla) ze wszystkimi prawami i dochodami.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 dz. C, b. nr, Rotulus Lib. Niger, s. 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów