Rozmiar: 15909 bajtów

- 517 -

1346, 29 IX, Świdnica (Swidnicz)

an sente Michilz tage

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge von Zlesie, Herre von Furstenberg unde czur Swidnicz), zatwierdza związek obronny miast śląskich mianowicie: Jawora (Jauwor), Jeleniej Góry (Hirsberg), Lwówka (Lewenberg), Bolesławca (Bonczelow), Schonow i Wlenia (Len), jak również Złotoryi (Goltberg) i Chojnowa (Haynow), celem ścigania i karania złodziei i rabusiów.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 135 D, nr 367 n.
Druk: CDS XXVII, s. 169.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów