Rozmiar: 15909 bajtów

- 518 -

1346, 3O IX

in crastino beati Michaelis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) ofiarowują kościołowi Marii Magdaleny we Wrocławiu 8 grzywien rocznego czynszu ze swych dochodów.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów