Rozmiar: 15909 bajtów

- 523 -

1346, 22 X

XI. kal. Novembris

Przecław, biskup wrocławski, zatwierdza odstąpione przez księcia Wacława I swojemu bratu, księciu Ludwikowi I, lenna kościelne w Rokitnicy k. Złotoryi, w Kunicach k. Legnicy, i Niedźwiedzicach k. Złotoryi.

Świadkowie: Jan Gloge (Johannes), Henryk Bancz (Heinricus) archidiakoni legniccy (Legnicenses), Henryk Bebirstein (Heinricus), rycerz, Nankerus Swobsdorff, Rulo de Cordebok.


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 106, nr 146.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów