Rozmiar: 15909 bajtów

- 524 -

1346, 23 X, Kąty Wrocławskie (Kanth)

fer. II post diem beati Galli

Jan de Kaldinburn, wójt z Kątów Wrocławskich (Johannes ... Kanth), wyznacza swoich prokuratorów w osobach Jana (Johannes), proboszcza w Rymberg, oraz notariuszy publicznych: Mikołaja z Namysłowa (Nicolaus de Namslavia), Jana Sculteti (Johannes) i określa ich kompetencje.

Świadkowie: Hamndonnus de Axinow, zastępca proboszcza w Kątach Wrocławskich (Kanth), Jan Sulkonis (Johannes) i Thilo Iserni - rajcy, Henryk Lecschith, mieszczanin z Kątów Wrocławskich (Henricus .. Kanth).


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. chronologiczne, nr 74.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów