Rozmiar: 15909 bajtów

- 525 -

1346, 27 X, Wrocław (Wrat(islavia])

in vigilia Beatorum Symonis et Jude Apostolorum

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratizlauiensis), stwierdza, że Hertelinus z Głogowa (Glogovia), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), sprzedał swój folwark (allodium) Wrocław-Sołtysowice (Schultheyswicz) Mikołajawi (Nicolaus), opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Prope Wratislaviam), za 150 grzywien.

Świadkowie: Jan de Reste (Johannes), rycerz, Peczco Brun, Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Henryk (Heinricus) i Helvicus bracia de Molnsdorf oraz Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 278.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów