Rozmiar: 15909 bajtów

- 526 -

1346, 28 X, Strzegom (Strigon)

in die Apostolorum Symonis et Jude beatorum

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesie dominus de Furstinberg et in Swidnicz), w zamian za udzielane mu wsparcie w postaci 150 grzywien sprzedaje mieszczanom świdnickim na 10 lat wójtostwo świdnickie (Swidnicz).

Świadkowie: Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), kasztelan, Kekelo z Czernicy k. Jawora (Cyrnen), Fryderyk Pechwinkil (Fridericus), Henryk Czegmberg (Henricus), Rudgerus Wiltberg, Witko ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscrone) i Cunczelinus, protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 76.
Kopia: niem. tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów