Rozmiar: 15909 bajtów

- 527 -

1346, 29 X, Awinion (Avinion)

IV Kal. Novembris

Papież Klemens VI (Clemens) ustanawia na przeciąg 3 lat obrońcami klasztoru w Kamieńcu (Kamencz) arcybiskupa praskiego (Pragensis) i opata klasztoru w Opatowicach w Czechach (Oppatuwitz, Opatovice) w diecezji praskiej (Pragensis) oraz dziekana kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis).

Regest: MBV I, s. 441, nr 737.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów