Rozmiar: 15909 bajtów

- 528 -

1346, 31 X, Wrocław (Wrat[islavia])

in vigilia Omnium Sanctorum

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis et Bregensis), stwierdza, że sprzedał Mikołajowi, opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... Wratislavia), swe prawa do sołectwa we wsi Sobocisko k. Oławy (Zcobczicz).

Świadkowie: Jan de Borsnicz (Johannes), Schenko de Schonow, Mikołaj Qwas (Nicolaus), Hanko Engilgerii, Mikołaj Zrebkowicz (Nicolaus), Mikołaj Klettindorf (Nicolaus) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 279.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów