Rozmiar: 15909 bajtów

- 532 -

1346, 16 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

XVI kal. Decembris

Andrzej de Rosslauicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislauiensis), stwierdza, że zostało zawarte porozumienie między proboszczem z Kostomłotów k. Środy Śląskiej (Costemplot) Henrykiem (Henricus) a proboszczem Michałem z Siemidrożyc k. Środy Śląskiej (Michael de Sedmidrosicz) w sprawie dziesięcin z wsi: Siemidrożyc k. Środy Śląskiej (Semidrosicz), Jakubowic k. Środy Śląskiej (Jacubcouicz), Sobkowic k. Środy Śląskiej (Sobconicz) i Szymanowa k. Wrocławia (Symaconicz), które to dziesięciny pierwotnie były przysądzone proboszczowi z Kostomłotów k. Środy Śląskiej (Costemplot), później zaś w drodze układu proboszczowi w Siemidrożycach k. Środy Śląskiej (Semidrosicz) ze zobowiązaniem płacenia Henrykowi z Kostomłotów k. Środy Śląskiej (Henricus de Costemplot) 4 grzywien rocznie.

Świadkowie: magister Sydlmannus, wikariusz wrocławski (Wrat[islaviensis]), Jakub Augustini (Jacobus), notariusz oficjała, Jerzy z Ząbkowic Śląskich (Georgius de Frankensteyn), Mikołaj z diecezji wrocławskiej (Nicolaus ... Wrat[islaviensis]). Dokument ten spisał Stanisław Ade z Czerwonego Kościoła k. Legnicy, kleryk diecezji krakowskiej (Stanislaus ... de Ruffa ecclesia ... Cracoviensis), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 280.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów