Rozmiar: 15909 bajtów

- 533 -

1346, 22 XI, Awinion (Avinion)

X Kal. Decembris anno quinto

Papież Klemens VI (Clemens) na prośbę króla Karola IV (Karolus rex) rezerwuje beneficjum przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Vratislaviensis) dla Mikołaja z Wiązowa k. Strzelina (Nicolaus de Wansen) i Jana, syna Konrada zwanego Surda de Racownik [dziś Czechosłowacja] kanonika praskiego (Johannes ... Pragensis).

Ekscerpt: MBV I, s. 464, nr 763.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów