Rozmiar: 15909 bajtów

- 534 -

1346, 22 XI, Awinion (Avinion)

X Kal. Decembris anno quinto

Papież Klemens VI (Clemens) rezerwuje dla Mikołaja, syna Wincentego de Reichnan (Nicolaus ... Vincentius), beneficjum.

Ekscerpt: MBV I, s. 464, nr 764.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów