Rozmiar: 15909 bajtów

- 537 -

1346, 26 XI, Opawa (Oppauia)

in crastino beate Catherine Virginis

Mikołaj II, książę Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppauie et Rathiborie dux), nadaje Hanco zwanemu Bohemus, mieszczaninowi opawskiemu (Oppauiensis), i jego następcom dwór w Killizowicz [dziś Czechosłowacja] z 2 łanami i uwalnia go jednocześnie od wszelkich powinności z wyjątkiem 1/2 grzywny należnej franciszkanom pod wezwaniem Św. Ducha w Opawie (Oppauia).

Dokument ten spisał notariusz książęcy Frenczlinus.


Druk: CDM VII, s. 505, nr 685.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów