Rozmiar: 15909 bajtów

- 546 -

1347

Ławnicy krajowi stwierdzają, że Henryk Scholz von Hennersdorf za otrzymane 10 1/2 grzywny miał płacić joannitom w Oleśnicy Małej k. Oławy 3 1/2 grzywny rocznego czynszu.

Regest: J. Brier, Die Ritterkommende Klein - Oels. Kr. Ohlau im Mittelalter, Wrocław 1924, s. 149.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów