Rozmiar: 15909 bajtów

- 552 -

1347, 4 I, Awinion (Avinion)

II Non. Januarii anno quinto

Papież Klemens VI (Clemens) upoważnia arcybiskupa gnieźnieńskiego (Gneznensis) do udzielenia dyspensy kościelnej zawartemu związkowi małżeńskiemu między Ziemowitem (Semonicus), księciem mazowieckim, (Mazovie dux) a spokrewnioną z nim Eufemią (Eufamia), córką Mikołaja II, księcia opawskiego (Nicolaus dux Opauie).

Druk: CDM VII, s. 510, nr 692.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów