Rozmiar: 15909 bajtów

- 555 -

1347,10 I, Wrocław (Wratiz[lavia])

fer. IV infra octavas Epiphanie

Konrad de Falkenhayn (Conradus) transumuje na pro¶bę kuratora klarysek wrocławskich (Wratislavia) Jana de Monow (Johannes) dokument Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes ... rex Boemie), z 1344, 9 X (por. nr 220).

¦wiadkowie: Tilco de Czydlitz, Hoygerus de Prittiz, Pasco de Girsepcowitz - rycerze, Heynaczco de Vestenberg, Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smoltz), Heynco de Czydlitz i Stefan z Makowic k. ¦widnicy (Steffanus de Swenkenvelt).


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 2652, s. 47-48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów