Rozmiar: 15909 bajtów

- 558 -

1347, 5 II, Głogów

Henryk V, książę Głogowa i Żagania, zeznał, że Beczko Vischer i jego syn Hansko kupili od Mikołaja z Brzestowa k. Głogowa (Brostawa) 4 łany w Kwielicach k. Głogowa (Quilicz).

Regest: W. Urban, Katalog dokumentów AA we Wrocławiu, Dok. chronologiczne, nr 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów