Rozmiar: 15909 bajtów

- 559 -

1347, 6 II

die beate Dorothae Virginis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają dochód w wysokości 20 grzywien magistrowi Janowi (Johannes), rektorowi szkoły w Lubschicz.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, syg. 23, Antiquarius, s. 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów