Rozmiar: 15909 bajtów

- 560 -

1347, l0 II, Brzeg

am tage Scholastika

Bolesław III, książę brzesko-legnicki, potwierdza, że Jesko Quas dał swej żonie Małgorzacie jako oprawę wdowią 7 grzywien rocznego czynszu z Piskorzowa k. Oławy (antiquum Piskorow) ze wszystkim, co przypadło mu jako dziedzictwo po jego matce.

Świadkowie: Jan Knuwer, Borutha de Stachow, Schenko de Schonow, Eckhaed de Zolcz, Niczco de Zrebkowicz, Guncelin z Wiadrowa k. Jawora (Wederow) i Jan, notariusz książęcy.


Regest: CDS IX, s. 19, nr 120.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów