Rozmiar: 15909 bajtów

- 561 -

1347, 11 II, Świdnica

an deme Dienstage vor Vastnacht

Bolko II, pan Książa, zezwala swemu słudze Witmannowi z Roztoki k. Jawora, mieszczaninowi świdnickiemu, na uruchomienie czwartego koła w młynie w Bystrzycy k. Świdnicy.

Świadkowie: Kekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Fryderyk von dem Pechwinkel (Frederich), Hannus von Logaw, Rudeger z Kopaliny [?) k. Opola (Wiltberg), marszałek, Thammo z Dzwonowa (Dolny i Górny) k. Złotoryi (Schelndorf), Petsche von dem Segenner, Piotr von Czedelicz, pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 6, s. l566, nr 221 h.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów