Rozmiar: 15909 bajtów

- 563 -

1347, 19 II, Żagań (Zagan)

proxima II fer. post Dominicam qua cantatur Invocavit

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Honrieus .. dux Slezie et dominus Glogouie et Sagani), zatwierdza nadanie przez Piotra Lybinga (Petrus Lybing) Truchwinowi (Truchwinus), opatowi klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu, (Zagan) i całemu konwentowi posiadłości Bulin k. Kożuchowa (Bulndorf) wolnej od podatków z wyłączeniem wyższego sądownictwa nad tą wsią.

Świadkowie:, Otto z Sękowa k. Gubina (Schenkendorf), Jan Kelbechini (Johannes), Grabizius de Necherin, Reyntsch Grelle, Clauke de Zeryn, Henryk z Kotowic k. Kożuchowa (Kothowicz), Jan (Johannes), kanonik głogowski (Glogoviensis), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów