Rozmiar: 15909 bajtów

- 564 -

1347, 26 II, Wrocław

IV kal. Marcii

Przecław, biskup wrocławski, stwierdza, że ponieważ nie mógł zdobyć dla zabezpieczenia praw kościoła środków w inny sposób, jak przez alienację dóbr, więc w porozumieniu z kapitułą wrocławską sprzedał Henrykowi Buzwoy wieś Bischofsdorf za 50 grzywien z zastrzeżeniem 1/3 wiardunku czynszu z każdego łana, natomiast 2 łany należące do sołtysa mają być wolne.

Świadkowie: Henryk de Baruch, proboszcz, Stanisław (Stanislaus), dziekan, Henryk, scholastyk, Pasco, organista, Jan, dziekan w Leislau, Cunczco ze Skałki k. Wrocławia, dziekan, Jan, archidiakon głogowski, Henryk von Banez, archidiakan głogowski ?, Symon, dziekan z Opola, Otto z Dunina k. Legnicy, Marcin z Otmuchowa, Mikołaj de Paniewicz (Nicolaus von Panwicz), Stepco z Wierzbna [?] (Wyrbna), Lutko von Kulpen, Wawrzyniec Hartlibi (Laurentius), Henryk z Głogowa, Jan z Lubeka k. Gliwic (Lybek), członek kapituły, i Piotr, scholastyk, protonotariusz biskupi, który sporządził ten dokument.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów