Rozmiar: 15909 bajtów

- 566 -

1347, 2 III, Koźle (Cozla)

VI Non. Marcii

Władysław, książę bytomsko-kozielski (Wladislaus dux Buthumicensis et Cozlensis), i Jarosław ze Śternberka na Morawach (Jaroslaus de Sternberg) zawierają układ, na mocy którego Władysław zgadza się, by jego syn Bolko pojął za żonę Małgorzatę (Margaretha), córkę Jarosława, i przekazuje mu roczny czynsz w wysokości 60 grzywien z Zakrzowa k. Koźla (Zakeraw). Ojciec narzeczonej zaś zapisuje jej jako wiano (weyna) 40 grzywien czynszu z miasta Schilperk i należących do niego wsi. Gdyby zaś alienował te posiadłości, to zobowiązał się nabyć owe 40 grzywien czynszu w okręgu kozielskim (Cozlensis).

Świadkowie: Jarosius de Drachocusch, Sazama de Schilcz, Hanco de Smola, Rudigerus de Czussin, Mikołaj de Policz (Nicolaus).


Druk: niepełny, RBM V, l, s. 57, nr 109.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów