Rozmiar: 15909 bajtów

- 569 -

1347, 3 III, Wrocław (Wrat[islavia])

V Non. Martii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), zatwierdza 2 dokumenty: Henryka de Baruth (Henricus) dla Jana (Johannes) proboszcza z Wierzbna [?] (Wirbin) z 1343, 23 VII (por. nr 62) oraz Henryka de Baruth (Henricus) i Apeczki, scholastyka kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islavia]), dla proboszcza w Śmiałowicach k. Świdnicy (Smelwicz) (por. nr 63).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus Legnicensis), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), rycerz Henryk (Henricus) de Bybirstein, Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), sędzia kurii biskupiej, Filip z Budziszowa (Duży i Mały) k. Legnicy (Philippus de Budissow), notariusz biskupi, oraz Piotr Conradi z Ząbkowic Śląskich (Petrus ... de Frankenstein), kleryk wrocławski (Wratislaviensis) i notariusz publiczny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów