Rozmiar: 15909 bajtów

- 573 -

1347, 7 III, Wrocław (Wratislauia)

Non. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), rozstrzyga spór między swym prokuratorem Konradem (Conradus) a proboszczem Janem z Ołtaszyna k. Wrocławia o dziesięcinę snopową ze wsi Skałki k. Wrocławia (Schalcow) i Samotwór k. Wrocławia (Samatwor), przyznając proboszczowi dziesięcinę ze Skałki k. Wrocławia (Schalcow) zaś dziesięcinę z Samotworu k. Wrocławia (Samatwor) zachował biskup dla siebie.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donin), Mikołaj (Nicolaus) de Panuicz, Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses).


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. M 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów