Rozmiar: 15909 bajtów

- 576 -

1347, 11 III, Żagań (Zagan)

V Id. Martii

Mikołaj syn Tilona de Luchyn (Nicolaus ... Tilo), kleryk diecezji miśnieńskiej (Misnensis), notariusz publiczny, zatwierdził następujące dokumenty: Henryka II, księcia głogowskiego (Henricus dux Glogouie), dla Gotfryda (Gotfridus) zwanego Scharphe z 1308, l8 III (por. R. z. schl. Gesch., nr 2994); Jana, sołtysa żagańskiego (Johannes ... Sagano), dla Peczolda (Peczoldus) de Wychow z 1321, 5 VII (por. AP Wrocław, Rep. 116, nr 49); Henryka II, księcia Głogowa i Żagania (Henricus dux Glogouie et Sagani), dla opata kanoników regularnych w Żaganiu (Sagan) Thrudwina (Thrudwinus) z 1342, 2 V (por. R. z. schl. Gesch., nr 6802); oraz dokument Hannusa Steube (Hannus), burmistrza żagańskiego (Sagan), dla klasztoru żagańskiego (Sagan) z 1342, 25 I (por. R. z. schl. Gesch., nr 6741).

Świadkowie: Henryk (Henricus), proboszcz w Hechardisdorph, Guntherus, proboszcz w Kłobuczynie k. Głogowa (Clopczyn), magister Piotr, rektor szkoły w Żaganiu (Petrus ... Sagan), Mikołaj (Nicolaus), nowo przybyły Jan Sellatoris (Johannes) - mieszczanie żagańscy (Saganenses).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 79.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów