Rozmiar: 15909 bajtów

- 577 -

1347, 11 III, Świdnica

am Suntage zu Mitte Vassen

Bolko II, książę Śląska i pan Książa (Bolke Herzog in Schlesien Herrn von Fürstenberg), potwierdza sprzedaż 4 grzywien czynszu ze wsi Swentenick k. Niemczy (Nimpcz), która za pośrednictwem Mitelsten z Czernicy k. Jawora (Cirnen) przechodzi na brata Frizschen Kekner z Tyńca Wielkiego (Tincz), a po jego śmierci na konwent w Tyńcu (Tienz).

Regest: DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Hs. 256, s. 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów