Rozmiar: 15909 bajtów

- 579 -

1347, 19 III, Wrocław (Wrat[islavia])

XIII Kal. Aprilis

Oficjał wrocławski oświadcza, że w jego obecności Jan Gebler (Johannes), przeor domu św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islavia]), w imieniu własnym i prowincjała Henryka Colwicz (Henricus) zawarł porozumienie z magistrem Henrykiem z Głogowa (Henricus de Glogovia), kanonikiem wrocławskim i proboszczem w Św. Katarzynie k. Wrocławia (Katherina), występującym w imieniu tegoż kościoła w sprawie należącego doń folwarku (allodium sive curia) zwanego Siechnice k. Wrocławia (Czechnicz), zobowiązując się pod karą ekskomuniki płacić proboszczowi kościoła w Św. Katarzynie k. Wrocławia (Katherina) 1 wiardunek rocznie za świadczone przez proboszcza posługi kościelne ludziom zamieszkującym ów folwark. Oficjał zatwierdza ten układ i rozkazuje sporządzić w tej sprawie dokument Jakubowi Augustini (Jacobus), swojemu notariuszowi.

Świadkowie: Piotr z Goszczyny k. Oławy (Petrus de Gostina), kanonik wrocławski (Wrat[islaviensis]), Henryk z Domanic k. Świdnicy, dziekan kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Henricus de Domancz ... Wrat[islavia]), Piotr. de Czulcz; mnich klasztoru lubiąskiego (Petrus ... Lubensis), magister Beraldus (Bertoldus) z Raciborza (Ratybor).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 147.
Druk: CDS IV, s. 139, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów