Rozmiar: 15909 bajtów

- 580 -

1347, l9 III, Wrocław (apud Wratislaviensem ecclesiam katedralem)

XIII Kal. Aprilis

Andrzej de Roslawicz, oficjał wrocławski (Andrea ... Wrat[islaviensis)), stwierdza, że w jego obecności Frantzco ze Złotoryi (Goltberg) oraz Mertio z Otmuchowa (Otmuchaw) wybrani przez Piotra de Czulcz (Petrus) ze strony opata klasztoru lubiąskiego (Lubensis) Mikołaja (Nicolaus) oraz Mikołaj de Nowak (Nicolaus), altarzysta kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis), i Tylo pisarz, mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), ze strony Apeczki, proboszcza kościoła w Rokitnicy k. Złotoryi (Apeczco ... Rochlicz), ugodzili się, że kościołowi w Rokitnicy (Rochlicz) i jego proboszczowi należą się następujące dziesięciny: 6 1/2 małdrata z folwarku (allodium) Rudgera (Rudgerus) i Mikołaja (Nicolaus) zwanych Cadan oraz z folwarku (allodium) wdowy po Hermanie zwanym Horspicz (Hermannus) oraz 3 małdraty jęczmienia z folwarku (allodium) Kopice k. Grodkowa (Coppacz), a także dziesięciny z pól k. Złotoryi (circa Auremontem), 5 małdratów pszenicy, 5 małdratów jęczmienia z miasta Złotoryi (Aureimontis). Ponadto w sprawie zaległych 25 grzywien Apeczco zgodził się na połowę tej należności, płaconą w 2 ratach. Uzyskał także prawo odstąpienia owych dziesięcin z wyłączeniem Konrada de Vlok (Conradus), kanonika kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islavia]).

Świadkowie: Paweł Thara (Paulus), Jan Polonus (Johannes), Wawrzyniec Wackir (Laurentius), wikariusz kościoła wrocławskiego (Wrat[islavia)), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny. Dokument sporządził Jacobus Martini z Poniatowic k. Oleśnicy (Jacobus ... de Ponatowicz), kleryk wrocławski (Wrat[islaviensis)) i notariusz publiczny.
Fragmenty dwóch pieczęci.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 300.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów