Rozmiar: 15909 bajtów

- 582 -

1347, 25 III, Świdnica (Swidnicz)

an deme heyligen Palmtage

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke... Herzoge von Slezien, Herre von Furstinberg und in der Swidnicz), stwierdza, że Konrad z Czernicy k. Jawora (Conrat von Cirnen) sprzedał opatce i całemu klasztorowi w Strzegomiu (Stregon) 29 1/2 grzywny ze wsi Beckern k. Strzegomia (Stregon), sołectwo z prawem patronatu kościoła, daninę z kur wartości 3 1/2 skojca i staw, wolne od wszelkich służebności. Matka Konrada z Czernicy k. Jawora (Conrad) pani Heske w obecności Petzcolda Jernel (Petzcoldus), mieszczanina strzegomskiego (Stregon), przekazała swą własność dożywotnią, którą stanowiła wieś Beckern, na rzecz klasztoru, za pośrednictwem księcia Bolka II, co książę potwierdził.

Świadkowie: Junge i Kekel bracia z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Reynczk Schaff, Henryk Czegenberge (Heynrich), Mikołaj z Trzcieńca k. Zgorzelca (Nickel von Ronow), Mikołaj z Rybnika k. Kluczborka (Nickel von der Ribnicz), Piotr von Czedlicz (Peter), pisarz krajowy, który sporządził ten dokument.


Regest: l. AP Wrocław, Rep. 123, nr 32; 2. J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Strzegom 1889, s. 22-23.
Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 26, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów