Rozmiar: 15909 bajtów

- 583 -

1347, 26 III, Wrocław (in monasterio predicto)

II fer. proxima post festum Anunnciacionis Mariae

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Sleziae dux Olsnicensis), stwierdza,. że Wotysco łucznik sprzedał Mikołajowi, opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... prope Wratislaviam), 2 3/4 łana we wsi Budziwojowice k. Trzebnicy (Buzewoywycz) ze wszystkimi użytkami i dochodami. Sprzedaż tę książę potwierdził.

Świadkowie: Musbocho de Hugwycz, Hanco de Michilstorf, Mikołaj de Heynchin (Nicolaus), Piotr Corschaczco (Petrus), Jan z Twardogóry (Johannes de Festinberg). Datum per manus Martini, notariusza książęcego.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 284.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów