Rozmiar: 15909 bajtów

- 584 -

1347, 7 IV, Praga

VII Id. Aprilis regni nostri anno secundo

Karol IV, król czeski, potwierdza Mikołajowi Longo, mieszczaninowi kłodzkiemu (Nycolaus Longus ... Glacensis), nadane mu przez Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes Boemie rex), dwa dokumenty z 1327, 8 III i 1327, 25 IX.

Ekscerpt: RBM V, fasc. 1, s. 166, nr 326.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów