Rozmiar: 15909 bajtów

- 587 -

1347, 27 IV, Wrocław (Wratislavia)

fer. VI post Dominicam qua in Ecclesia Deo decantur Jubilate

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis et Bregensis), potwierdza, że Mikołaj i Bruno (Nicolaus) synowie zmarłego Beruscho rezygnują w drodze zamiany posiadłości na rzecz swych braci Jana, Pawła i Mateusza (Johannes, Paulus, Matheus) z przypadającej im części wielkości 10 łanów we wsi Małujowice (Malowicz) k. Brzegu (Bregensis) ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Schenko de Schonow, Ekchardus i Fryderyk de Czolcz (Fridricus), Niczko z Jarząbkowic k. Środy Śląskiej (Zrebkowicz), Hanco Engilgeri, Cunze de Schenke z Kurowa k. Oławy (Kurow) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 285.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów