Rozmiar: 15909 bajtów

- 592 -

1347, 25 V, Oława (Olauia)

die beati Urbani

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Silesiae et dominus Legniczensis et Bregensis), stwierdza, że Pesco z Miłonowa k. Oławy (Melinow) sprzedał swój folwark (allodium) Miłonów k. Oławy (Melinow) wielkości 7 łanów bez 7 prętów ze wszystkimi prawami, wolny od wszelkich służebności w tym również od służby wojskowej Henrykowi z Makowic k. Świdnicy (Henricus de Swenkinvelt). Stwierdza również, że Pesco otrzymał należną sumę z tej sprzedaży. Książę zatwierdza tę transakcję, rezerwując dla siebie sądownictwo.

Świadkowie: Ekehardus i Fryderyk de Zolcz (Fridricus), Mikołaj Qwas (Nicolaus), Henryk Zagadil (Henricus), Szymon z Grodziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Henryk Quas (Henricus) i Jan (Johannes), notariusz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 286.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów