Rozmiar: 15909 bajtów

- 597 -

1347, 1 VI, Awinion (Avinion)

Kal. Juni

Papież Klemens VI (Clemens) poleca arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (Gneznensis), aby rozstrzygnął spór między Janem, opatem klasztoru lubiąskiego (Johannes ... Lubens), a Henrykiem de Bancz, archidiakonem legnickim (Henricus ... Legnicensis), o prawo odprawiania mszy w kaplicy na zamku legnickim (Legnicensis).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 301.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów