Rozmiar: 15909 bajtów

- 604 -

1347, 29 VI, Ziębice

die SS. Petri et Pauli

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Sleziae et dominus in Munstirberg), potwierdza sprzedaż 5 grzywien rocznego czynszu ze wsi Wyszanowice k. Strzelina (Ruprechsdorf) klasztorowi N. Marii Panny na Piasku we Wrocławiu (Wratislavia).

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Witigo Bohemus, Mikołaj Bendil (Nicolaus), Friczko de Bischoffheym, Jodocus de Ledelov, Hermannus Bancz i Mikołaj z Pęczkowa k. Środy Śląskiej (Nicolaus de Pankow), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 55, s. 116, nr 59/II.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów