Rozmiar: 15909 bajtów

- 605 -

1347, 30 VI, Ziębice ( Münsterberg)

an den Sonnabend nach. St. Petritag

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, przekazuje posiadłość Niedźwiednik k. Ząbkowic Śląskich braciom Janowi, Piotrowi i Hermanowi zwanym von dem Muvindorff.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 C, nr 123, Qelsnischer Archiv, s. 79, nr 1


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów