Rozmiar: 15909 bajtów

- 608 -

1347, 11 VII, ¦roda ¦l±ska (Nouoforo)

proxima IV fer. ante diem beate Margarethe Virginis

Konrad de Valkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), dla zażegnania sporu między tkaczami a sukiennikami w ¦rodzie ¦l±skiej (Nouoforo), wydaje postanowienie w sprawie handlu suknem i ustanawia kary za naruszanie przez tkaczy tych postanowień.

¦wiadkowie: Henryk de Wenden (Henricus), Hoygerus de Pritticz - rycerze, Jenchinus de Rydeburg, Franczco Radak, Peczco de Wrobilwicz, Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Druk: CDS VIII, s. 25, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów