Rozmiar: 15909 bajtów

- 609 -

1347, 13 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die St. Margarethe Virginis

Jan proboszcz de Monow (Johannes), prokurator, i Agnieszka de Palow (Agnes), przeorysza klarysek wrocławskich (Wratislauia), stwierdzają, że nadali klasztorowi św. Wincentego we Wrocławiu 13 skojców rocznego czynszu z ogrodów o obszarze 8 prętów na Ołbinie (Olbin), położonych po lewej stronie drogi z Wrocławia do Olsina między dworem (curia) klasztoru św. Wincentego i dworem (curia) Jana Apotecarii, mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis).

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), wizytator, Volpertus, Arnoldus spowiednicy klarysek, Jan (Johannes) notariusz, Konrad (Conradus), adwokat klarysek.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 287.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów