Rozmiar: 15909 bajtów

- 614 -

1347, 14 VIII, Ziębice

Dokument księcia ziębickiego Mikołaja w sprawie Baldwinowic k. Z±bkowic ¦l±skich. Jako jeden ze ¶wiadków występuje Henryk z Białej k. ¦widnicy.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 30, nr 136.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów