Rozmiar: 15909 bajtów

- 615 -

1347, 14 VIII, Wrocław (apud sanctum Vincencium)

in vigilia Assumpcionis beate Virginis

Mikołaj, opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... abbas monasterii sancti Vincencii prope Wratislaviam in Polonia), przekazuje do dyspozycji konwentu tegoż klasztoru jałmużnę wiernych przeznaczoną na wyżywienie (pitancia) mnichów, którą dotychczas często ku niezadowoleniu konwentu dysponowali jego przełożeni. Mikołaj zobowiązuje swoich następców pod karą ekskomuniki do przestrzegania swego postanowienia, aprobuje je także Marsilius, opat steinfeldeński (Steynveld).

Dwie pieczęcie: wystawcy i klasztoru.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 288.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów